17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100

Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100

Dostępna np. w falownikach LG serii H100 funkcja buforowania energii kinetycznej umożliwia wykorzystanie energii wytwarzanej przez silnik, w celu utrzymania napięcia na szynie DC w przypadku odłączenia zasilania lub spadku napięcia na szynie DC. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilającego falownik nastąpi opóźnienie w jego wyłączeniu.

Parametry falownika LG H100 związane z funkcją KEB:

  • CON-77 – Wybór buforowania energii kinetycznej,
  • CON-78 – Poziom początkowy buforowania energii kinetycznej,
  • CON-79 – Poziom zatrzymania buforowania energii kinetycznej,
  • CON-80 – Wzmocnienie dla buforowania energii kinetycznej,
  • CON-81 – Wzmocnienie członu proporcjonalnego buforowania energii kinetycznej,
  • CON-82 – Wzmocnienie członu całkującego buforowania energii kinetycznej,
  • CON-83 – Czas przyśpieszania buforowania energii kinetycznej,

Zalecenia konfiguracji funkcji buforowania energii kinetycznej:

  • Działanie funkcji buforowanie energii kinetycznej jest w dużej mierze zależne od rozmiaru obciążenia oraz od odpowiedniego ustawienia wzmocnień,
  • W przypadku pojawiania się błędu niskiego napięcia po zaniku zasilania, w celu poprawy działania funkcji KEB przy wysokiej bezwładności obciążenia należy zwiększyć wartości parametrów KEB I Gain oraz KEB Slip Gain,
  • Jeżeli w czasie działania funkcji Buforowania Energii Kinetycznej wystąpią drgania silnika lub wachania momentu, w celu poprawy wydajności funkcji zaleca się zwiększenie wzmocnienia KEB P Gain lub zmniejszenie wzmocnienia KEB I Gain.
Funkcja KEB w falownikach LG H100

Funkcja KEB w falownikach LG H100