17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3

Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3

Przemienniki częstotliwości Optidrive ODE E3 posiadają wbudowaną funkcję trybu pożarowego, która umożliwia zapewnienie ciągłej pracy falownika w sytuacji awaryjnej, aż do czasu gdy urządzenie nie jest w stanie dalej pracować.

Falownik połączony z systemem przeciwpożarowym po otrzymaniu odpowiedniego sygnału przechodzi w tryb pożarowy, w którym wymagane jest jak najdłuższe podtrzymywanie pracy urządzenia w celu np. usunięcia dymu lub utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Funkcja trybu pożarowego całkowicie blokuje następujące zabezpieczenia w falowniku:

 • O-t – Nadmierna temperatura radiatora,
 • U-t – Za niska temperatura przemiennika,
 • Th-FLt – Błąd termistora przy radiatorze,
 • E-trip – Zewnętrzny wyzwalacz,
 • 4-20 F – Błąd 4-20 mA,
 • Ph-Ib – Asymetria faz,
 • P-Loss – Samoczynne wyłączenie z powodu zaniku fazy wejściowej,
 • SC-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu utraty łączności,
 • I_t-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu sumy przeciążeń.

Dodatkowo następujące błędy powodują samoczynne wyłączenie falownika, jego zresetowanie i ponowne uruchomienie:

 • O-Volt – Nadmierne napięcie obwodu prądu stałego,
 • U-Volt – Zbyt niskie napięcie szyny prądu stałego,
 • h O-I – Błąd wskutek szybkiego przetężenia prądu,
 • O-I – Chwilowe przetężenie na wyjściu przemiennika,
 • Out-F – Błąd wyjścia przemiennika, błąd stopnia wyjściowego.