17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu

Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu

Poślizgiem silnika nazywamy różnicę pomiędzy ustaloną częstotliwością (prędkością synchroniczną silnika), a jego rzeczywistą prędkością obrotową. Podczas wzrostu obciążenia, mogą wystąpić różnice pomiędzy częstotliwością zadaną, a prędkością obrotu silnika. W przypadku gdy aplikacja wymaga ograniczenia takich różnic, wykorzystywana jest funkcja kompensacji poślizgu.

W celu poprawnego działania funkcji kompensacji poślizgu należy odpowiednio skonfigurować parametry przemiennika. Firma LG zaleca przeprowadzać konfigurację w następujący sposób:

  • Ustawić wartość parametru „DRV-09” na „2” – tj. tryb kompensacji poślizgu,
  • Ustawić w parametrze „DRV-14” moc silnika podłączonego do falownika,
  • Wprowadzić ilość biegunów silnika z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-11”,
  • Wprowadzić wartość poślizgu z tabliczki znamionowej silnika – parametr „BAS-12”,
  • Wprowadzić znamionowy prąd silnika – parametr „BAS-13”,
  • Wprowadzić prąd zmierzony gdy silnik pracuje bez obciążenia. W przypadku występowania trudności z przeprowadzeniem pomiarów można wprowadzić wartość umowną równą 30-50% wartości znamionowego prądu silnika – parametr „BAS-14”,
  • Sprawność silnika odczytana z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-16”.