Nowy Design Strony „SklepFalowniki.pl”

Miło nam poinformować, że sklep internetowy: „SklepFalowniki.pl” zyskał nowy desing dostosowany do współczesnych wymagań technicznych i estetycznych.

Projekt strony został zrealizowany w oparciu o technikę RWD (ang. Responsive Web Design), która umożliwia automatyczne dostosowanie się wyglądu i układu strony do okna przeglądarki na której strona jest wyświetlana – np. okna przeglądarki smartfonów czy tabletów.

Już teraz zachęcamy do odwiedzenia strony sklepu i podzielenia się z nami swoimi opiniami.

www.SklepFalowniki.pl

SklepFalowniki.pl - Nowa Wersja Sklepu

SklepFalowniki.pl – Nowa Wersja Sklepu

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Nowy Design Strony „SklepFalowniki.pl” została wyłączona

Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu

Poślizgiem silnika nazywamy różnicę pomiędzy ustaloną częstotliwością (prędkością synchroniczną silnika), a jego rzeczywistą prędkością obrotową. Podczas wzrostu obciążenia, mogą wystąpić różnice pomiędzy częstotliwością zadaną, a prędkością obrotu silnika. W przypadku gdy aplikacja wymaga ograniczenia takich różnic, wykorzystywana jest funkcja kompensacji poślizgu.

W celu poprawnego działania funkcji kompensacji poślizgu należy odpowiednio skonfigurować parametry przemiennika. Firma LG zaleca przeprowadzać konfigurację w następujący sposób:

 • Ustawić wartość parametru „DRV-09” na „2” – tj. tryb kompensacji poślizgu,
 • Ustawić w parametrze „DRV-14” moc silnika podłączonego do falownika,
 • Wprowadzić ilość biegunów silnika z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-11”,
 • Wprowadzić wartość poślizgu z tabliczki znamionowej silnika – parametr „BAS-12”,
 • Wprowadzić znamionowy prąd silnika – parametr „BAS-13”,
 • Wprowadzić prąd zmierzony gdy silnik pracuje bez obciążenia. W przypadku występowania trudności z przeprowadzeniem pomiarów można wprowadzić wartość umowną równą 30-50% wartości znamionowego prądu silnika – parametr „BAS-14”,
 • Sprawność silnika odczytana z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-16”.

 

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu została wyłączona

Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100

Dostępna np. w falownikach LG serii H100 funkcja buforowania energii kinetycznej umożliwia wykorzystanie energii wytwarzanej przez silnik, w celu utrzymania napięcia na szynie DC w przypadku odłączenia zasilania lub spadku napięcia na szynie DC. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilającego falownik nastąpi opóźnienie w jego wyłączeniu.

Parametry falownika LG H100 związane z funkcją KEB:

 • CON-77 – Wybór buforowania energii kinetycznej,
 • CON-78 – Poziom początkowy buforowania energii kinetycznej,
 • CON-79 – Poziom zatrzymania buforowania energii kinetycznej,
 • CON-80 – Wzmocnienie dla buforowania energii kinetycznej,
 • CON-81 – Wzmocnienie członu proporcjonalnego buforowania energii kinetycznej,
 • CON-82 – Wzmocnienie członu całkującego buforowania energii kinetycznej,
 • CON-83 – Czas przyśpieszania buforowania energii kinetycznej,

Zalecenia konfiguracji funkcji buforowania energii kinetycznej:

 • Działanie funkcji buforowanie energii kinetycznej jest w dużej mierze zależne od rozmiaru obciążenia oraz od odpowiedniego ustawienia wzmocnień,
 • W przypadku pojawiania się błędu niskiego napięcia po zaniku zasilania, w celu poprawy działania funkcji KEB przy wysokiej bezwładności obciążenia należy zwiększyć wartości parametrów KEB I Gain oraz KEB Slip Gain,
 • Jeżeli w czasie działania funkcji Buforowania Energii Kinetycznej wystąpią drgania silnika lub wachania momentu, w celu poprawy wydajności funkcji zaleca się zwiększenie wzmocnienia KEB P Gain lub zmniejszenie wzmocnienia KEB I Gain.
Funkcja KEB w falownikach LG H100

Funkcja KEB w falownikach LG H100

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100 została wyłączona

Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3

Przemienniki częstotliwości Optidrive ODE E3 posiadają wbudowaną funkcję trybu pożarowego, która umożliwia zapewnienie ciągłej pracy falownika w sytuacji awaryjnej, aż do czasu gdy urządzenie nie jest w stanie dalej pracować.

Falownik połączony z systemem przeciwpożarowym po otrzymaniu odpowiedniego sygnału przechodzi w tryb pożarowy, w którym wymagane jest jak najdłuższe podtrzymywanie pracy urządzenia w celu np. usunięcia dymu lub utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Funkcja trybu pożarowego całkowicie blokuje następujące zabezpieczenia w falowniku:

 • O-t – Nadmierna temperatura radiatora,
 • U-t – Za niska temperatura przemiennika,
 • Th-FLt – Błąd termistora przy radiatorze,
 • E-trip – Zewnętrzny wyzwalacz,
 • 4-20 F – Błąd 4-20 mA,
 • Ph-Ib – Asymetria faz,
 • P-Loss – Samoczynne wyłączenie z powodu zaniku fazy wejściowej,
 • SC-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu utraty łączności,
 • I_t-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu sumy przeciążeń.

Dodatkowo następujące błędy powodują samoczynne wyłączenie falownika, jego zresetowanie i ponowne uruchomienie:

 • O-Volt – Nadmierne napięcie obwodu prądu stałego,
 • U-Volt – Zbyt niskie napięcie szyny prądu stałego,
 • h O-I – Błąd wskutek szybkiego przetężenia prądu,
 • O-I – Chwilowe przetężenie na wyjściu przemiennika,
 • Out-F – Błąd wyjścia przemiennika, błąd stopnia wyjściowego.

Opublikowano Falowniki, Falowniki - aplikacje | Możliwość komentowania Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3 została wyłączona

Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych

Każda konserwacja lub naprawa urządzeń elektrycznych powinna być przeprowadzona przez osobę do tego przygotowaną, a więc elektryka. Pod wieloma względami konserwacja i naprawa różnych urządzeń jest znacznie bardziej niebezpiecznym zajęciem niż montaż danego urządzenie elektrycznego.

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się wymieniać żarówkę bez wyłączenia prądu w danej odnodze sieci. Dopóki wyłącznik światła sprawnie przerywa obwód, nic nam się od tego nie dzieje, ale gdyby uległ on uszkodzeniu, moglibyśmy poważnie ucierpieć. To przykład może trochę zbyt przerysowany, ale doskonale pokazuje to, co tak naprawdę decyduje o bezpieczeństwie konserwacji – aby przebiegła ona pomyślnie, trzeba odłączyć prąd w całym odcinku sieci.

Niekiedy z różnych powodów nie jest to możliwe i wówczas elektryk musi usterkę naprawić w taki sposób, aby nie doznać porażenia. Ponieważ wiele napraw, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, odbywa się pod presją czasu, ryzyko jest dość poważne. To samo dotyczy konserwacji urządzeń – pod presją czasu łatwo o błąd, a każdy błąd popełniony na instalacji elektrycznej może mieć tragiczne skutki.

I tutaj właśnie wyjaśnić się powinno, dlaczego elektryk jest jedyną osobą, która konserwacji i napraw może dokonywać. Chodzi o to, że jest on technicznie lepiej przygotowany, z wieloma czynnikami się już zetknął i wie, jak w danej sytuacji postąpić. To bardzo ważne, zwłaszcza kiedy przełożeni nalegają na jak najszybsze ukończenie prac. Ważne jest też to, że po każdej konserwacji czy naprawie wykonuje się próbę sieci, taki odpowiednik włączenia światła po wymianie żarówki. Chodzi nie tylko o to, aby sprawdzić, czy urządzenie działa, ale także czy nie zmieniły się parametry jego pracy. W przypadku żarówki takich zmian nie zauważymy, ale gdybyśmy przy jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym zmienili kabel miedziany na aluminiowy, mogłoby dojść do zmiany parametrów przepływającego prądu, w związku z czym samo urządzenie mogłoby ulec awarii, nawet zrazu niewidocznej, ale której skutki w przyszłości mogłyby być poważne. Tu wracamy do zagadnienia przeglądów technicznych, które też mają na celu właśnie ochronę przed takimi wypadkami.

Konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych w wielu przypadkach w gruncie rzeczy niewiele różnią się od montażu nowych urządzeń, a to znów kieruje nas prosto do elektryka, jako jedynej osoby, która ma uprawnienia do dokonania takich modyfikacji. Na koniec warto dodać, że wielu urządzeń nie można uruchomić, jeśli pod formularzem konserwacji nie ma pieczątki i podpisu elektryka.

Opublikowano Instalacje Elektryczne | Możliwość komentowania Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych została wyłączona

Prawidłowe podłączanie przewodów

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się tematem dopuszczalnych długości przewodów silnikowych falownika, dzisiaj w dalszym ciągu pozostajemy w tej tematyce i omówimy temat prawidłowego podłączania i zarabiania przewodów sterujących falownika.

W obwodach sterujący możemy stosować zarówno przewody wielożyłowe typu linka, jak również pojedyncze przewody typu drut. W przypadku tego drugiego typu przewodów sprawa prawidłowego zarobienia i podłączenia nie jest skomplikowana – należy usunąć około 10mm izolacji przewodu i wsunąć go do gniazda listwy zaciskowej.

W przypadku przewodów wielożyłowych typu linka trzeba wykonać nieco więcej czynności:

 • Podobnie jak w przypadku przewodów typu drut usuwamy około 10 milimetrów izloacji,
 • Skręcamy odizolowaną część przewodu zabezpieczając ją tym samym przed luzowaniem,
 • Wsuwamy przewód do końcówki zaciskowej, tak aby przewody wystawały z mufki kablowej na około 0 do 0,5mm,

 • Zaciskamy końcówkę za pomocą dedykowanej zaciskarki np. CRIMPFOX 6 (Phoenix Contact Co., Ltd.),
 • Sprawdzamy stan zaciśniętej końcówki, zwracając uwagę czy nie występują jej uszkodzenia, czy nie został zagnieciony koniec oraz czy przewody nie są wysunięte z tulejki izolacyjnej,

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Prawidłowe podłączanie przewodów została wyłączona

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem dopuszczalnych długości przewodów silnikowych w przypadku zasilania tych urządzeń z przetwornic częstotliwości (falowników). Tematem tym zajmiemy się na podstawie informacji zawartych w instrukcji falowników Mitsubishi serii FR-D700.

Długość przewodów z zależności od ich rodzaju

Zamieszczone poniżej zestawienie, w którym w zależności od mocy przetwornicy oraz ustawionej częstotliwości nośnej podaliśmy maksymalna długość przewodów silnikowych obowiązuje dla przewodów nieekranowanych. W przypadku zastosowania przewodów ekranowanych długość tą należy podzielić przez dwa.

Długość przewodów – Falowniki zasilane 1-fazowo 1x200V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 500m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 20m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 100m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Długość przewodów – Falowniki zasilane 3-fazowo 3x400V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 500m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 30m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 100m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Zasilanie wielu silników z jednego falownika

W przypadku pracy wielo-silnikowej należy zwrócić uwagę że łączna dopuszczalna długość przewodów silnikowych nie może przekroczyć podanych powyżej wartości. Przy podłączeniu więcej niż jednego silnika do przemiennika częstotliwości należy dodać do siebie długości poszczególnych przewodów silnikowych i sprawdzić czy mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika została wyłączona

LG M100 – Oznaczenia Zawarte W Symbolu Falownika

W symbolu falownika LG serii M100 możemy wyróżnić cztery główne elementy: człon określający markę falownika, moc, serię oraz specyfikację techniczną. W tym artykule kolejno omówimy poszczególne człony nazwy falownika.

Człon 1

Pierwszy człon – LSLV określa producenta falownika firmę LG (LSIS).

Człon 2

Drugi człon nazwy przemiennika częstotliwości pozwala na określenie jego mocy. Może on przyjmować następujące wartości:

 • 0001 – moc: 0,1kW,
 • 0002 – moc: 0,2kW,
 • 0004 – moc: 0,4kW,
 • 0008 – moc: 0,75kW,
 • 0015 – moc: 1,5kW,
 • 0022 – moc: 2,2kW,

Człon 3

Trzeci człon nazwy napędu określa serię falownika – M100.

Człon 4

W tym członie zawarte są informacje na temat specyfikacji danego modelu falownika:

 • Symbol na pozycji pierwszej – określenie wartości znamionowej napięcia zasilającego: „1” – zasilanie 1-fazowe napięciem 200-240V,
 • Symbol na pozycji drugiej – typ panelu sterującego: „E” – klawiatura LED,
 • Symbol na pozycji trzeciej – typ UL: „O” – UL Open Type,
 • Symbol na pozycji czwartej – filtr EMC: „F” – wbudowany filtr EMC klasy C2,
 • Symbol na pozycji piątej – „N” – Non-Reactor,
 • Symbol na pozycji szóstej – wersja I/O: „S” – Standard lub „A” – Advanced,

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania LG M100 – Oznaczenia Zawarte W Symbolu Falownika została wyłączona

Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne

Poniżej przedstawimy listę najważniejszych zaleceń instalacyjnych związanych z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej pracą falowników LG serii M100.

Zalecenia instalacyjne

 • Falownik powinien zostać prawidłowo zamontowany (wg zaleceń instrukcji) przed podłączeniem przewodów,
 • Należy upewnić się czy wewnątrz falownika nie zostały małe metalowe elementy, końcówki przewodów, podkładki śrub itp., które mogą spowodować awarię urządzenia,
 • Dokręcić śruby zaciskowe zgodnie z określonym momentem obrotowym. Pozostawienie przewodów w luźno dokręconych zaciskach może spowodować ich wysunięcie, co może skutkować zwarciem lub uszkodzeniem napędu,
 • Falownik może generować prąd stały płynący w przewodzie ochronnym (tzw. prąd upływu). W związku z tym do zabezpieczenia falownika nie można stosować standardowych wyłączników różnicowo-prądowych typu A lub AC. W przypadku gdy wymagane jest zastosowanie RCD należy zastosować wyłącznik typu B,
 • Należy użyć kabli zasilających i sterujący o odpowiednim przekroju, tak aby spadek napięcia był nie większy niż 2%,
 • Do obwodów mocy należy stosować kable: 600V, 75 st. C,
 • Do obwodów sterujących należy stosować kable: 300V, 75 st. C,
 • Należy upewnić się, czy prawidłowo podłączono przewody sterujące oraz czy nie pozostały na ich końcach zwory,
 • Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych,
Falowniki LG M100

Falowniki LG M100

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne została wyłączona

Prawidłowy montaż falowników LG M100

Istotnym aspektem wpływającym na prawidłową pracę falowników w obsługiwanych aplikacjach ma ich prawidłowe podłączenie oraz montaż. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zalecenia dotyczące montażu przemienników LG serii M100.

Warunki pracy

 • Temperatura otoczenia: -10 .. +50 stopni Celsjusza,
 • Wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej bez kondensacji,
 • Temperatura przechowywania: -20 .. +65 stopni Celsjusza,
 • Wysokość nad powierzchnią morza: do 1000m n.p.m,
 • Ciśnienie powietrza: 70 .. 106kPa,

Odstępy montażowe

Odstępy montażowe - widok z przodu

Odstępy montażowe – widok z przodu

 

Odstępy montażowe - widok z tyłu i boku

Odstępy montażowe – widok z tyłu i boku

 

Przykłady – prawidłowy i nieprawidłowy montaż

Przykłady montażu falowników LG M100

Przykłady montażu falowników LG M100

Montaż „jeden przy drugim”

Montaż falowników LG M100 jeden przy drugim

Montaż falowników LG M100 jeden przy drugim

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Prawidłowy montaż falowników LG M100 została wyłączona