17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Przekaźnik czasowy ANIRO – sterowanie falownikiem

Przekaźnik czasowy ANIRO – sterowanie falownikiem

W tym artykule przedstawię możliwości zrealizowania określonych zależności czasowych przez falownik współpracujący z przekaźnikiem czasowym. Do tego celu wykorzystany zostanie przekaźnik czasowy firmy ANIRO model MPC-A07-U240-208, który będzie sterował falownikiem EURA E1000-0004S2.

Zasada działania przekaźnika MPC-A07 oraz funkcje przez niego realizowane zostały już wcześniej opisane w artykule: „Współpraca falownika LG/LS serii iC5 z przekaźnikiem czasowym MPC-A07-U240-208 – załączanie/wyłączanie, zmiana kierunku obrotów silnika„, dostępnym na łamach portalu falownikowego www.falowniki24.info.pl , dlatego teraz zajmiemy się wyłącznie podłączeniem przekaźnika do falownika EURA oraz jego zaprogramowaniem.

Przekaźnik czasowy – podłączenie:

Falownik EURA z podłączonym przekaźnikiem czasowym

Podłączenie przekaźnika czasowego do falownika EURA

W pierwszym kroku przystępujemy do podłączenia zasilania do przekaźnika czasowego, dla potrzeb tego artykułu wykorzystaliśmy zewnętrzne źródło zasilania 230V AC, jednak należy pamiętać o tym że przekaźnik ten może być również zasilany prądem stałym i będzie pracował prawidłowo już przy capieniu 12V. Zgodnie ze schematem pod zaciski „A1” „A2” podłączamy zasilanie, zaś pod zaciski „25”„28” przewody, które będą obwodem sterującym do falownika i podłączamy je pod zaciski „CM” oraz „OP3” na falowniku.

Teraz należy przejść do konfiguracji falownika, by układ działał zgodnie z naszymi oczekiwaniami – przekaźnik czasowy co określony czas załączał obroty silnika w prawo, a następnie je wyłączał – należy ustawić następujące parametry przemiennika częstotliwości:

  • Parametr „F208” – wartość „1” – wybór sterowania dwuprzewodowego,
  • Parametr „F203” – wartość „0” – częstotliwość jest zadawana za pomocą przycisków na klawiaturze,
  • Parametr „F111” – wartość „50” – maksymalna wartość częstotliwości wyjściowej falownika – ustawiamy wg potrzeb.

Dzięki tak ustawionym parametrom falownik będzie reagował na zwarcie styków przekaźnika czasowego i na ten czasu uruchamiał obroty silnika w prawo.

FalownikEURA i przekaźnik czasowy ANIRO

Falownik EURA wraz z podłączonym przekaźnikiem czasowym ANIRO