17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Serwonapędy LG L7C – Obsługa panelu użytkownika

Serwonapędy LG L7C – Obsługa panelu użytkownika

Podobnie jak w przypadku przemienników częstotliwości również serwonapędy zostały wyposażone przez producenta – firmę LG w panel obsługi z klawiaturą oraz 5 cyfrowym wyświetlaczem LED. W tym artykule przedstawimy funkcje realizowane przez poszczególne przyciski oraz omówimy przykładowe komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LED.

Klawiatura

Na panelu użytkownika dostępne są cztery przyciski: MODE, UP, DOWN, SET:

  • Przycisk MODE – pozwala na przełączanie pomiędzy wyświetlanymi wartościami, a także przenosi pozycję kursowa na wyświetlaczu podczas edycji wartości,
  • Przyciski UP / DOWN – umożliwiają zwiększanie oraz zmniejszanie edytowanej wartości,
  • Przycisk SET – finalizuje edycję wartości parametru.

Wyświetlacz

Pięcio cyfrowy wyświetlacz LED pozwala między innymi informować o aktualnym statusie falownika. Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany wraz z odpowiadającymi im statusami serwonapędu:

Servo Off:

Positive limit sensor input:

Negative limit sensor input:

Servo On:

Servo warning W10 occurrence (Code: 10):