17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falowniki LG H100 – Aktywacja Baterii Zegara RTC

Falowniki LG H100 – Aktywacja Baterii Zegara RTC

Seria falownikw LG H100 w zwizku z oferowan przez nie funkcj zegara czasu rzeczywistego (RTC – ang. Real Time Clock) zostaa wyposaona w litowo-manganow bateri CR2032, ktr zainstalowano na pytce PCB wej / wyj. Zadaniem baterii jest zasilenie zegara RTC falownika.

Przed instalacj i rozpoczciem uytkowania falownika, z baterii tej musi zosta usunita tama izolacyjna, ktr producent zainstalowa w celu zapobiegnicia rozadowania bateriipodczas magazynowania i transportu falownika.

Procedura – Krok Po Kroku

W celu usunici tamy ochronnej naley postpowa zgodnie z przedstawionymi poniej krokami:

  • W pierwszym kroku naley odczy falownik od rda zasilania i upewni si, e napicie szyny DC spado do bezpiecznego poziomu,
  • Nastpnie trzeba poluzowa rub umieszczon na osonie zaciskw i j zdj,
  • Kolejnym krokiem jest usunicie panelu z falownika,
  • Po wykonaniu wymienionych czynnoci mona przej do poluzowania rub zabezpieczajcych przedni oson i jej cignicia poprzez podniesienie,
  • Na gwnej pytce I/O naley znale podstaw baterii i usun poprzez pocignicie izolacj ochronn,
  • Na koniec ponownie montujemy wszystkie zdjte osony oraz panel falownika.