17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Panel sterowania falownikiem

Panel sterowania falownikiem

Panel sterowania z wyświetlaczem oraz klawiaturą jest integralną częścią prawie każdego falownika. Panele sterowania (operatorskie) służą do programowania oraz monitorowania pracy falownika oraz sygnalizacji błędów, uszkodzeń i alarmów. Panele mogą być umieszczone na stałe w falowniku lub występować jako panel zewnętrzny (opcja). Panele zawierają przyciski (klawiaturę) do  programowania falownika oraz wyświetlacz, na którym pokazywane są aktualne wartości tj. częstotliwość wyjściowa falownika, prędkość obrotową silnika, prąd wyjściowy falownika czy napięcie na szynie DC falownika. Na panelu  mogą znajdować się również diody informujące np. o włączonym zasilaniu, trybie pracy falownika czy kierunku obrotów silnika (w przypadku falowników LG/LS). Zazwyczaj na panelu umieszczonym na falowniku znajduje się potencjometr do regulacji częstotliwości wyjściowej falownika, port do podłączenia sieci ModBus oraz port do podłączenia panelu zewnętrznego.

Klawiatura zewnętrzna - panel sterowania (SV-IG5A RC 5M)