17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Kategorie zatrzymania silników

Kategorie zatrzymania silników

Jeśli mowa o zatrzymaniu silnika dowolnego urządzenia, możemy rozpatrzyć aż trzy warianty takiej sytuacji. Niestety, nie wszystkie z nich są zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Gdy mamy bowiem do czynienia z awaryjnym lub wymuszonym hamowaniem, czy też niespodziewanym wstrzymaniem pracy silnika na skutek nagłej usterki, trudno o to, by nic nie zagrażało zdrowiu lub życiu osoby, która obsługuje dane urządzenie mechaniczne.

Norma PN-EN 60204-1 wyróżnia następujące kategorie zatrzymania układów napędowych:

Kategoria 0 – niekontrolowane zatrzymanie, na skutek utraty lub odłączenia zasilania

Gdy silnik przestaje być zaopatrywany w energię, pod wpływem działającej siły bezwładności następuje niekontrolowany proces jego zatrzymania wybiegiem. Ta kategoria zatrzymania może być stosowana jedynie w systemach, w których nie powoduje ona dodatkowego zagrożenia – w przypadku urządzeń z silnikami elektrycznymi obsługiwanymi przez ludzi takie zagrożenie jest bardzo realne, dlatego ta kategoria zatrzymania napędu jest stosunkowo rzadko stosowana.

Kategoria 1 – regulowane zatrzymanie silnika

Jeżeli sposób wyłączenia opisany w kategorii 0 byłby nazbyt niebezpieczny (niehamowany wybieg może być przyczyną poważnych zagrożeń), bierzemy pod uwagę regulowane zatrzymanie silnika.W tym przypadku następuje hamowanie rampą falownika, zaś po zakończeniu tej czynności zasilanie zespołu zostaje odłączone.

Kategoria 2 – wyhamowanie kontrolowane, z zachowaniem bezpiecznej prędkości

Silnik hamuje ze stałą prędkością, która w żaden sposób nie może ulec zwiększeniu, do momentu aż osiągnie ustaloną bezpieczną prędkość. Dla tej kategorii istnieje kilkanaście wersji hamowania silnika, jedną z nich może być on hamowanie silnika rampą, aż do całkowitego jego zatrzymania, a następnie przy częstotliwości bliskiej 0Hz „trzymanie” silnika. Ta kategoria zatrzymania stosowana jest w napędach, w których pozostawienie silnika bez zasilania – pozbawionego hamowania wiązało by się z powstaniem zagrożenia dla zdrowia i życia obsługi oraz z ryzykiem uszkodzenia czy to samego urządzenia czy obiektów znajdujących się w pobliżu.

Kategorie zatrzymania silników

Falownik LG i silnik – kategorie zatrzymania