17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Wyłączniki różnicowoprądowe RCD – ich parametry i typy

Wyłączniki różnicowoprądowe RCD – ich parametry i typy

Dla odmiany dzisiejszy wpis nie będzie poświęcony falownikom, lecza zamiast nim naszą uwagę poświęcimy urządzeniom zabezpieczającym jakimi są wyłączniki różnicowoprądowe RCD .

Wyłączniki różnicowoprądowe - schemat

Schemat wyłącznika RCD. Źródło: Wikipedia

Po prawej stronie został zamieszczony schemat blokowy takiego wyłącznika, można na nim zobaczyć, z jakich elementów składa się każdy wyłącznik RCD – są to: człon pomiarowy (3), człon wzmacniający (2), człon wyłączający (1) oraz człon kontrolny (4).

Zadaniem członu pomiarowego jest mierzenie geometrycznej sumy prądów roboczych płynących przez wyłącznik, zaś jego budowa opiera się o przekładnik Ferrantiego. Członem wzmacniającym jest z kolei najczęściej przekaźnik spolaryzowany – zasilany siłą elektromotoryczną SEM – wyindukowaną w uzwojeniu nawiniętym na rdzeń przekładnika. Pozostałe dwa człony – człon wyłączający – jest to układ stykowy z mechanizmem wyłącznika, zaś człon kontrolny tworzą szeregowo połączony rezystor z przyciskiem testującym. Naciśnięcie przycisku testującego powinno skutkować bezzwłocznym zadziałaniem zabezpieczenia, zaś taki test powinien być wykonywany co najmniej raz w miesiącu.

Jak już wspomniałem zadaniem członu pomiarowego jest mierzenie sumy prądów pobieranych przez odbiornik. W czasie prawidłowej pracy odbiornika suma ta wynosi zero, zaś w przypadku uszkodzenia odbiornika, następuje upływ prądu, który pomija przewody objęte rdzeniem wyłącznika, przez co geometryczna suma prądów płynących przez wyłącznik różnicowoprądowy jest różna od zera, co z kolei skutkuje wytworzeniem siły SEM, która oddziałując na człon wzmacniający powoduje wyzwolenie mechanizmu wyłączającego – na tych zależnościach opiera się zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego.

Wyłączniki różnicowoprądowe – parametry charakterystyczne:

Wyłączniki różniocowoprądowe firmy LG/LS

Wyłącznik różnicowoprądowy firmy LS

  • znamionowe napięcie pracy – Un,
  • znamionowy prąd obciążenia – In,
  • znamionowy prąd wyłączający – IΔn,

Można również wyróżnić kilka typów wyłączników – są to między innymi:

  • Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC – do stosowania w sieciach, w których występujący prąd uszkodzeniowy jest sinusoidalni zmienny,
  • Wyłączniki różnicowoprądowe typu A – do stosowania w sieciach, w których występuje prąd uszkodzeniowy sinusoidalnie zmienny i stały pulsujący, ze składową stała do 6mA,
  • Wyłączniki różnicowoprądowe typu B – stosowany w sieciach, gdy prąd uszkodzeniowy jest sinusoidalnie zmienny, stały pulsujący, staly pulsujący z prądem wygładzonym o wartości do 6mA, stałym – który występuje w układach prostowniczych,
  • Wyłączniki różnicowoprądowe typu S – wyłącznik selektywny, działający z opóźnieniem.