17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falownik LG iC5 – wprowadzanie parametrów silnika

Falownik LG iC5 – wprowadzanie parametrów silnika

Falownik LG/LS serii iC5 pozwala na wprowadzenie do jego pamięci parametrów silnika z nim współpracującego, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie trybu wektorowego do sterowania silnikiem. Poniżej zamieszczę parametry falownika służące do wprowadzania danych znamionowych podłączonego silnika.

Falownik LG iC5 – wprowadzanie parametrów silnika – instrukcja:

  • Parametr „H30” – Moc znamionowa napędzanego silnika – Falownik pozwala określić moc podłączonego silnika w zakresie od 0,2 do 2,2 kW,
  • Parametr „H31” – Liczba biegunów napędzanego silnika – Wprowadzenie tej wielkości umożliwia falownikowi przeliczenie i wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej silnika – możliwe jest ustawienie wartości tego parametru w zakresie 2 – 12,
  • Parametr „H32” – Znamionowy poślizg silnika – ustawiany w zakresie 0 -10 Hz, może być odczytany z tabliczki znamionowej silnika, lub w przypadku gdy nie ma tam zamieszczonej tej informacji może zostać obliczony ze wzoru:

s=frac {n_s - n} {n_s} =1-{n over n_s}

  • Parametr „H33” – Znamionowy prąd silnika – wartość tą odczytujemy z tabliczki znamionowej silnika, w falownikach serii iC5 wartość ta może być ustawiana w zakresie 1,0 – 50,0 A,
  • Parametr „H34” – Prąd silnika bez obciążenia – jeżeli wartość tego parametru nie jest znana przyjmuje się ją na poziomie 50% wartości prądu znamionowego,
  • Parametr „H36” – Sprawność silnika – odczytujemy z tabliczki znamionowej, wartość ta w zależności od modeli i wielkości silnika waha się w granicach od 50 d0 około 90%.
  • Parametr „H37” – Bezwładność obciążenia – może przyjmować trzy wartości: 0 – stosunek momentu bezwładności obciążenia do silnika jest mniejszy niż 10, 1 – w przybliżeniu równy 10, 2 – większy 10-cio krotnie.

Poprawne wprowadzenie powyższych danych i dodatkowo wykonanie autotuningu silnika (parametr „H41” ustawiony na wartość 1) pozwala na pełne wykorzystanie potencjału falownika LG/LS iC5 w postaci trybu sterowania wektorowego.

falownik lg ic5

Falownik firmy LG/LS serii iC5