Przykłady Zastosowania Falowników Yaskawa U1000

W artykule przedstawimy przykłady zastosowania nowoczesnych falowników matrycowych Yaskawa U1000 oferujących funkcję odzysku energii.

Zastosowanie Nr 1 – Stocznia SBS – Szwajcaria

 • Płynny Start / Stop pozwalający na uniknięcie kolizji statków,
 • Brak rezystorów hamujących = brak strat energii,
 • Prosta kontrola – sterowanie prędkością z wykorzystaniem funkcji motopotencjometru,

 

Zastosowanie Nr 2 – Schody Ruchome – Monachium

 • Modernizacja schodów ruchomych w metrze,
 • Łatwa modernizacja,
 • Kompaktowa konstrukcja,
 • Brak potrzeby użycia rezystorów hamujących oraz chłodzenia i wentylacji szafy,
 • Nie wprowadzanie zanieczyszczeń harmonicznych do publicznej sieci energetycznej,

 

Zastosowanie 3 – Stocznie Grupy Damen – Holandia

 • Brak zanieczyszczeń sieci: THDi < 5% i THDi = 0 podczas zasilania z sieci publicznej,
 • Brak wpływu na urządzenia pomiarowe i radary,
 • Kompaktowe wymiary – około 20% mniejszy rozmiar niż VACON (bez filtra),
 • Elastyczność aplikacji – elastyczny limit mocy wyjściowej w trybie OLV,
 • Szybkie uruchomienie z automatycznym autotuningiem i łatwa konfiguracja parametrów,
 • Stabilna kontrola silnika,

 

Opublikowano Falowniki - aplikacje | Możliwość komentowania Przykłady Zastosowania Falowników Yaskawa U1000 została wyłączona

Falowniki LG H100 – Aktywacja Baterii Zegara RTC

Seria falownikw LG H100 w zwizku z oferowan przez nie funkcj zegara czasu rzeczywistego (RTC – ang. Real Time Clock) zostaa wyposaona w litowo-manganow bateri CR2032, ktr zainstalowano na pytce PCB wej / wyj. Zadaniem baterii jest zasilenie zegara RTC falownika.

Przed instalacj i rozpoczciem uytkowania falownika, z baterii tej musi zosta usunita tama izolacyjna, ktr producent zainstalowa w celu zapobiegnicia rozadowania bateriipodczas magazynowania i transportu falownika.

Procedura – Krok Po Kroku

W celu usunici tamy ochronnej naley postpowa zgodnie z przedstawionymi poniej krokami:

 • W pierwszym kroku naley odczy falownik od rda zasilania i upewni si, e napicie szyny DC spado do bezpiecznego poziomu,
 • Nastpnie trzeba poluzowa rub umieszczon na osonie zaciskw i j zdj,
 • Kolejnym krokiem jest usunicie panelu z falownika,
 • Po wykonaniu wymienionych czynnoci mona przej do poluzowania rub zabezpieczajcych przedni oson i jej cignicia poprzez podniesienie,
 • Na gwnej pytce I/O naley znale podstaw baterii i usun poprzez pocignicie izolacj ochronn,
 • Na koniec ponownie montujemy wszystkie zdjte osony oraz panel falownika.

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki LG H100 – Aktywacja Baterii Zegara RTC została wyłączona

Serwonapędy LG L7C – Obsługa panelu użytkownika

Podobnie jak w przypadku przemienników częstotliwości również serwonapędy zostały wyposażone przez producenta – firmę LG w panel obsługi z klawiaturą oraz 5 cyfrowym wyświetlaczem LED. W tym artykule przedstawimy funkcje realizowane przez poszczególne przyciski oraz omówimy przykładowe komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LED.

Klawiatura

Na panelu użytkownika dostępne są cztery przyciski: MODE, UP, DOWN, SET:

 • Przycisk MODE – pozwala na przełączanie pomiędzy wyświetlanymi wartościami, a także przenosi pozycję kursowa na wyświetlaczu podczas edycji wartości,
 • Przyciski UP / DOWN – umożliwiają zwiększanie oraz zmniejszanie edytowanej wartości,
 • Przycisk SET – finalizuje edycję wartości parametru.

Wyświetlacz

Pięcio cyfrowy wyświetlacz LED pozwala między innymi informować o aktualnym statusie falownika. Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany wraz z odpowiadającymi im statusami serwonapędu:

Servo Off:

Positive limit sensor input:

Negative limit sensor input:

Servo On:

Servo warning W10 occurrence (Code: 10):

 

Opublikowano Serwonapędy | Możliwość komentowania Serwonapędy LG L7C – Obsługa panelu użytkownika została wyłączona

Serwonapędy LG L7C – Podłączenie Silnika Do Sterownika

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką podłączenia serwo silnika do sterownika serwonapędu LG serii L7C.

Silnik łączymy ze sterownikiem zgodnie z poniższą grafiką:

Przy podłączaniu należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Bezpośrednie podłączenie silnika do sieci elektrycznej może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym zawsze należy upewnić się, że silnik podłączony jest za pośrednictwem odpowiedniego sterownika,
 • Przewód uziemiający silnika należy połączyć z zaciskami uziemiającymi sterownika.
 • Zaciski U, V, W silnika należy podłączyć do odpowiadającym im zaciskom U, V, W sterownika,
 • Należy upewnić się, że żaden z zacisków silnika nie został pomięty, lub nieprawidłowo podłączony,
 • W przypadku instalacji w środowisku wilgotnym należy upewnić się, że rezystancja izolacji wynosi co najmniej 10 MOhm (500V) lub więcej,
 • Niekiedy, w przypadku gdy zaciski PE silnika i sterownika nie są podłączone – oprogramowanie DriveCM może nie działać prawidłowo.
Opublikowano Serwonapędy | Możliwość komentowania Serwonapędy LG L7C – Podłączenie Silnika Do Sterownika została wyłączona

Serwowzmacniacze LSIS L7C – Budowa Zewnętrzna

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zewnętrznej budowie serwowzmacniaczy LG serii L7C.

Serwowzmacniacze o Mocy 100W / 200W / 400W

Serwowzmacniacze o Mocy 800W / 1kW

Opis elementów serwowzmacniaczy

 1. Wyświetlacz – informacje na temat aktualnego statusu serwonapędu, alarmów, błędów itp.,
 2. Przyciski sterujące – MODE / UP / DOWN / SET,
 3. Złącze USB typu B – złącze to umożliwia komunikację z oprogramowaniem Drive CM zainstalowanym na komputerze,
 4. Złącze wejść / wyjść oraz RS-422,
 5. Złącze enkodera,
 6. Lampka kontrolna – świeci gdy główny obwód napędu jest załączony,
 7. Złącze zasilania – L1, L2: zasilanie napędu / B+, B: złącze rezystora hamowania / U, V, W: złacze serwo motoru,
 8. Zaciski uziemiające,
Opublikowano Bez kategorii, Serwonapędy | Możliwość komentowania Serwowzmacniacze LSIS L7C – Budowa Zewnętrzna została wyłączona

Fabryczna konfiguracja wejść i wyjść falowników LG M100

Seria M100 falowników firmy LG zaprojektowana została jako następca mającej już swoje lata, jednak ciągle bardzo popularnej serii iC5. Producent projektując serię M100 zadbał, aby odziedziczyła ona wszystkie najlepsze cechy swojej poprzedniczki oraz dodatkowo wyposażył ją w szereg nowych funkcji.

W tym artykule przedstawimy fabryczną konfigurację wejść i wyjść falownika – opiszemy jaką funkcję pełnią poszczególne zaciski urządzenia.

Konfiguracja wejść wielofunkcyjnych

 • Zacisk P1 – „FX” – Praca do przodu,
 • Zacisk P2 – „RX” – Praca do tyłu,
 • Zacisk P3 – „BX”,
 • Zacisk P4 – „Reset”,
 • Zacisk P5 –  „Jog”,
 • Zacisk CM – Zacisk wspólny,

Konfiguracja wejść analogowych

 • Zacisk VR – Zasilanie dla potencjometru: 12V / 100mA,
 • Zacisk V1 – Wejście analogowe napięciowe V1: 0-10V,
 • Zacisk I2 – Wejście konfigurowalne prąd / napięcie,

Konfiguracja wyjść analogowych

 • Zacisk AO – Wyjście napięciowe: 0-10V,

Konfiguracja wyjść cyfrowych

 • Zacisk Q1 – Otwarty kolektor: DC26V / 100mA lub mniej,
 • Zacisk EG – Masa,
 • Zacisk 24 – Zasilanie 24V / 50mA,
 • Zaciski A1 / C1 / B1 – Wyjście przekaźnika błędu,
 • Zaciski A2 / C2 – Wyjście przekaźnika 2,
Schemat falownika LG M100 - Wersja Advanced IO

Schemat falownika LG M100 – Wersja Advanced IO

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Fabryczna konfiguracja wejść i wyjść falowników LG M100 została wyłączona

Nowy Design Strony „SklepFalowniki.pl”

Miło nam poinformować, że sklep internetowy: „SklepFalowniki.pl” zyskał nowy desing dostosowany do współczesnych wymagań technicznych i estetycznych.

Projekt strony został zrealizowany w oparciu o technikę RWD (ang. Responsive Web Design), która umożliwia automatyczne dostosowanie się wyglądu i układu strony do okna przeglądarki na której strona jest wyświetlana – np. okna przeglądarki smartfonów czy tabletów.

Już teraz zachęcamy do odwiedzenia strony sklepu i podzielenia się z nami swoimi opiniami.

www.SklepFalowniki.pl

SklepFalowniki.pl - Nowa Wersja Sklepu

SklepFalowniki.pl – Nowa Wersja Sklepu

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Nowy Design Strony „SklepFalowniki.pl” została wyłączona

Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu

Poślizgiem silnika nazywamy różnicę pomiędzy ustaloną częstotliwością (prędkością synchroniczną silnika), a jego rzeczywistą prędkością obrotową. Podczas wzrostu obciążenia, mogą wystąpić różnice pomiędzy częstotliwością zadaną, a prędkością obrotu silnika. W przypadku gdy aplikacja wymaga ograniczenia takich różnic, wykorzystywana jest funkcja kompensacji poślizgu.

W celu poprawnego działania funkcji kompensacji poślizgu należy odpowiednio skonfigurować parametry przemiennika. Firma LG zaleca przeprowadzać konfigurację w następujący sposób:

 • Ustawić wartość parametru „DRV-09” na „2” – tj. tryb kompensacji poślizgu,
 • Ustawić w parametrze „DRV-14” moc silnika podłączonego do falownika,
 • Wprowadzić ilość biegunów silnika z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-11”,
 • Wprowadzić wartość poślizgu z tabliczki znamionowej silnika – parametr „BAS-12”,
 • Wprowadzić znamionowy prąd silnika – parametr „BAS-13”,
 • Wprowadzić prąd zmierzony gdy silnik pracuje bez obciążenia. W przypadku występowania trudności z przeprowadzeniem pomiarów można wprowadzić wartość umowną równą 30-50% wartości znamionowego prądu silnika – parametr „BAS-14”,
 • Sprawność silnika odczytana z tabliczki znamionowej – parametr „BAS-16”.

 

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki LG H100 – Funkcja Kompensacji Poślizgu została wyłączona

Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100

Dostępna np. w falownikach LG serii H100 funkcja buforowania energii kinetycznej umożliwia wykorzystanie energii wytwarzanej przez silnik, w celu utrzymania napięcia na szynie DC w przypadku odłączenia zasilania lub spadku napięcia na szynie DC. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilającego falownik nastąpi opóźnienie w jego wyłączeniu.

Parametry falownika LG H100 związane z funkcją KEB:

 • CON-77 – Wybór buforowania energii kinetycznej,
 • CON-78 – Poziom początkowy buforowania energii kinetycznej,
 • CON-79 – Poziom zatrzymania buforowania energii kinetycznej,
 • CON-80 – Wzmocnienie dla buforowania energii kinetycznej,
 • CON-81 – Wzmocnienie członu proporcjonalnego buforowania energii kinetycznej,
 • CON-82 – Wzmocnienie członu całkującego buforowania energii kinetycznej,
 • CON-83 – Czas przyśpieszania buforowania energii kinetycznej,

Zalecenia konfiguracji funkcji buforowania energii kinetycznej:

 • Działanie funkcji buforowanie energii kinetycznej jest w dużej mierze zależne od rozmiaru obciążenia oraz od odpowiedniego ustawienia wzmocnień,
 • W przypadku pojawiania się błędu niskiego napięcia po zaniku zasilania, w celu poprawy działania funkcji KEB przy wysokiej bezwładności obciążenia należy zwiększyć wartości parametrów KEB I Gain oraz KEB Slip Gain,
 • Jeżeli w czasie działania funkcji Buforowania Energii Kinetycznej wystąpią drgania silnika lub wachania momentu, w celu poprawy wydajności funkcji zaleca się zwiększenie wzmocnienia KEB P Gain lub zmniejszenie wzmocnienia KEB I Gain.
Funkcja KEB w falownikach LG H100

Funkcja KEB w falownikach LG H100

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Funkcja Buforowania Energii Kinetycznej w Falownikach LG H100 została wyłączona

Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3

Przemienniki częstotliwości Optidrive ODE E3 posiadają wbudowaną funkcję trybu pożarowego, która umożliwia zapewnienie ciągłej pracy falownika w sytuacji awaryjnej, aż do czasu gdy urządzenie nie jest w stanie dalej pracować.

Falownik połączony z systemem przeciwpożarowym po otrzymaniu odpowiedniego sygnału przechodzi w tryb pożarowy, w którym wymagane jest jak najdłuższe podtrzymywanie pracy urządzenia w celu np. usunięcia dymu lub utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Funkcja trybu pożarowego całkowicie blokuje następujące zabezpieczenia w falowniku:

 • O-t – Nadmierna temperatura radiatora,
 • U-t – Za niska temperatura przemiennika,
 • Th-FLt – Błąd termistora przy radiatorze,
 • E-trip – Zewnętrzny wyzwalacz,
 • 4-20 F – Błąd 4-20 mA,
 • Ph-Ib – Asymetria faz,
 • P-Loss – Samoczynne wyłączenie z powodu zaniku fazy wejściowej,
 • SC-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu utraty łączności,
 • I_t-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu sumy przeciążeń.

Dodatkowo następujące błędy powodują samoczynne wyłączenie falownika, jego zresetowanie i ponowne uruchomienie:

 • O-Volt – Nadmierne napięcie obwodu prądu stałego,
 • U-Volt – Zbyt niskie napięcie szyny prądu stałego,
 • h O-I – Błąd wskutek szybkiego przetężenia prądu,
 • O-I – Chwilowe przetężenie na wyjściu przemiennika,
 • Out-F – Błąd wyjścia przemiennika, błąd stopnia wyjściowego.

Opublikowano Falowniki, Falowniki - aplikacje | Możliwość komentowania Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3 została wyłączona