Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3

Przemienniki częstotliwości Optidrive ODE E3 posiadają wbudowaną funkcję trybu pożarowego, która umożliwia zapewnienie ciągłej pracy falownika w sytuacji awaryjnej, aż do czasu gdy urządzenie nie jest w stanie dalej pracować.

Falownik połączony z systemem przeciwpożarowym po otrzymaniu odpowiedniego sygnału przechodzi w tryb pożarowy, w którym wymagane jest jak najdłuższe podtrzymywanie pracy urządzenia w celu np. usunięcia dymu lub utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Funkcja trybu pożarowego całkowicie blokuje następujące zabezpieczenia w falowniku:

 • O-t – Nadmierna temperatura radiatora,
 • U-t – Za niska temperatura przemiennika,
 • Th-FLt – Błąd termistora przy radiatorze,
 • E-trip – Zewnętrzny wyzwalacz,
 • 4-20 F – Błąd 4-20 mA,
 • Ph-Ib – Asymetria faz,
 • P-Loss – Samoczynne wyłączenie z powodu zaniku fazy wejściowej,
 • SC-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu utraty łączności,
 • I_t-trp – Samoczynne wyłączenie z powodu sumy przeciążeń.

Dodatkowo następujące błędy powodują samoczynne wyłączenie falownika, jego zresetowanie i ponowne uruchomienie:

 • O-Volt – Nadmierne napięcie obwodu prądu stałego,
 • U-Volt – Zbyt niskie napięcie szyny prądu stałego,
 • h O-I – Błąd wskutek szybkiego przetężenia prądu,
 • O-I – Chwilowe przetężenie na wyjściu przemiennika,
 • Out-F – Błąd wyjścia przemiennika, błąd stopnia wyjściowego.

Opublikowano Falowniki, Falowniki - aplikacje | Możliwość komentowania Tryb pożarowy w falownikach Optidrive ODE E3 została wyłączona

Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych

Każda konserwacja lub naprawa urządzeń elektrycznych powinna być przeprowadzona przez osobę do tego przygotowaną, a więc elektryka. Pod wieloma względami konserwacja i naprawa różnych urządzeń jest znacznie bardziej niebezpiecznym zajęciem niż montaż danego urządzenie elektrycznego.

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się wymieniać żarówkę bez wyłączenia prądu w danej odnodze sieci. Dopóki wyłącznik światła sprawnie przerywa obwód, nic nam się od tego nie dzieje, ale gdyby uległ on uszkodzeniu, moglibyśmy poważnie ucierpieć. To przykład może trochę zbyt przerysowany, ale doskonale pokazuje to, co tak naprawdę decyduje o bezpieczeństwie konserwacji – aby przebiegła ona pomyślnie, trzeba odłączyć prąd w całym odcinku sieci.

Niekiedy z różnych powodów nie jest to możliwe i wówczas elektryk musi usterkę naprawić w taki sposób, aby nie doznać porażenia. Ponieważ wiele napraw, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, odbywa się pod presją czasu, ryzyko jest dość poważne. To samo dotyczy konserwacji urządzeń – pod presją czasu łatwo o błąd, a każdy błąd popełniony na instalacji elektrycznej może mieć tragiczne skutki.

I tutaj właśnie wyjaśnić się powinno, dlaczego elektryk jest jedyną osobą, która konserwacji i napraw może dokonywać. Chodzi o to, że jest on technicznie lepiej przygotowany, z wieloma czynnikami się już zetknął i wie, jak w danej sytuacji postąpić. To bardzo ważne, zwłaszcza kiedy przełożeni nalegają na jak najszybsze ukończenie prac. Ważne jest też to, że po każdej konserwacji czy naprawie wykonuje się próbę sieci, taki odpowiednik włączenia światła po wymianie żarówki. Chodzi nie tylko o to, aby sprawdzić, czy urządzenie działa, ale także czy nie zmieniły się parametry jego pracy. W przypadku żarówki takich zmian nie zauważymy, ale gdybyśmy przy jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym zmienili kabel miedziany na aluminiowy, mogłoby dojść do zmiany parametrów przepływającego prądu, w związku z czym samo urządzenie mogłoby ulec awarii, nawet zrazu niewidocznej, ale której skutki w przyszłości mogłyby być poważne. Tu wracamy do zagadnienia przeglądów technicznych, które też mają na celu właśnie ochronę przed takimi wypadkami.

Konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych w wielu przypadkach w gruncie rzeczy niewiele różnią się od montażu nowych urządzeń, a to znów kieruje nas prosto do elektryka, jako jedynej osoby, która ma uprawnienia do dokonania takich modyfikacji. Na koniec warto dodać, że wielu urządzeń nie można uruchomić, jeśli pod formularzem konserwacji nie ma pieczątki i podpisu elektryka.

Opublikowano Instalacje Elektryczne | Możliwość komentowania Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych została wyłączona

Prawidłowe podłączanie przewodów

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się tematem dopuszczalnych długości przewodów silnikowych falownika, dzisiaj w dalszym ciągu pozostajemy w tej tematyce i omówimy temat prawidłowego podłączania i zarabiania przewodów sterujących falownika.

W obwodach sterujący możemy stosować zarówno przewody wielożyłowe typu linka, jak również pojedyncze przewody typu drut. W przypadku tego drugiego typu przewodów sprawa prawidłowego zarobienia i podłączenia nie jest skomplikowana – należy usunąć około 10mm izolacji przewodu i wsunąć go do gniazda listwy zaciskowej.

W przypadku przewodów wielożyłowych typu linka trzeba wykonać nieco więcej czynności:

 • Podobnie jak w przypadku przewodów typu drut usuwamy około 10 milimetrów izloacji,
 • Skręcamy odizolowaną część przewodu zabezpieczając ją tym samym przed luzowaniem,
 • Wsuwamy przewód do końcówki zaciskowej, tak aby przewody wystawały z mufki kablowej na około 0 do 0,5mm,

 • Zaciskamy końcówkę za pomocą dedykowanej zaciskarki np. CRIMPFOX 6 (Phoenix Contact Co., Ltd.),
 • Sprawdzamy stan zaciśniętej końcówki, zwracając uwagę czy nie występują jej uszkodzenia, czy nie został zagnieciony koniec oraz czy przewody nie są wysunięte z tulejki izolacyjnej,

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Prawidłowe podłączanie przewodów została wyłączona

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem dopuszczalnych długości przewodów silnikowych w przypadku zasilania tych urządzeń z przetwornic częstotliwości (falowników). Tematem tym zajmiemy się na podstawie informacji zawartych w instrukcji falowników Mitsubishi serii FR-D700.

Długość przewodów z zależności od ich rodzaju

Zamieszczone poniżej zestawienie, w którym w zależności od mocy przetwornicy oraz ustawionej częstotliwości nośnej podaliśmy maksymalna długość przewodów silnikowych obowiązuje dla przewodów nieekranowanych. W przypadku zastosowania przewodów ekranowanych długość tą należy podzielić przez dwa.

Długość przewodów – Falowniki zasilane 1-fazowo 1x200V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 500m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 20m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 100m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Długość przewodów – Falowniki zasilane 3-fazowo 3x400V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 500m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 30m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 100m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Zasilanie wielu silników z jednego falownika

W przypadku pracy wielo-silnikowej należy zwrócić uwagę że łączna dopuszczalna długość przewodów silnikowych nie może przekroczyć podanych powyżej wartości. Przy podłączeniu więcej niż jednego silnika do przemiennika częstotliwości należy dodać do siebie długości poszczególnych przewodów silnikowych i sprawdzić czy mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika została wyłączona

LG M100 – Oznaczenia Zawarte W Symbolu Falownika

W symbolu falownika LG serii M100 możemy wyróżnić cztery główne elementy: człon określający markę falownika, moc, serię oraz specyfikację techniczną. W tym artykule kolejno omówimy poszczególne człony nazwy falownika.

Człon 1

Pierwszy człon – LSLV określa producenta falownika firmę LG (LSIS).

Człon 2

Drugi człon nazwy przemiennika częstotliwości pozwala na określenie jego mocy. Może on przyjmować następujące wartości:

 • 0001 – moc: 0,1kW,
 • 0002 – moc: 0,2kW,
 • 0004 – moc: 0,4kW,
 • 0008 – moc: 0,75kW,
 • 0015 – moc: 1,5kW,
 • 0022 – moc: 2,2kW,

Człon 3

Trzeci człon nazwy napędu określa serię falownika – M100.

Człon 4

W tym członie zawarte są informacje na temat specyfikacji danego modelu falownika:

 • Symbol na pozycji pierwszej – określenie wartości znamionowej napięcia zasilającego: „1” – zasilanie 1-fazowe napięciem 200-240V,
 • Symbol na pozycji drugiej – typ panelu sterującego: „E” – klawiatura LED,
 • Symbol na pozycji trzeciej – typ UL: „O” – UL Open Type,
 • Symbol na pozycji czwartej – filtr EMC: „F” – wbudowany filtr EMC klasy C2,
 • Symbol na pozycji piątej – „N” – Non-Reactor,
 • Symbol na pozycji szóstej – wersja I/O: „S” – Standard lub „A” – Advanced,

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania LG M100 – Oznaczenia Zawarte W Symbolu Falownika została wyłączona

Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne

Poniżej przedstawimy listę najważniejszych zaleceń instalacyjnych związanych z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej pracą falowników LG serii M100.

Zalecenia instalacyjne

 • Falownik powinien zostać prawidłowo zamontowany (wg zaleceń instrukcji) przed podłączeniem przewodów,
 • Należy upewnić się czy wewnątrz falownika nie zostały małe metalowe elementy, końcówki przewodów, podkładki śrub itp., które mogą spowodować awarię urządzenia,
 • Dokręcić śruby zaciskowe zgodnie z określonym momentem obrotowym. Pozostawienie przewodów w luźno dokręconych zaciskach może spowodować ich wysunięcie, co może skutkować zwarciem lub uszkodzeniem napędu,
 • Falownik może generować prąd stały płynący w przewodzie ochronnym (tzw. prąd upływu). W związku z tym do zabezpieczenia falownika nie można stosować standardowych wyłączników różnicowo-prądowych typu A lub AC. W przypadku gdy wymagane jest zastosowanie RCD należy zastosować wyłącznik typu B,
 • Należy użyć kabli zasilających i sterujący o odpowiednim przekroju, tak aby spadek napięcia był nie większy niż 2%,
 • Do obwodów mocy należy stosować kable: 600V, 75 st. C,
 • Do obwodów sterujących należy stosować kable: 300V, 75 st. C,
 • Należy upewnić się, czy prawidłowo podłączono przewody sterujące oraz czy nie pozostały na ich końcach zwory,
 • Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych,
Falowniki LG M100

Falowniki LG M100

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne została wyłączona

Prawidłowy montaż falowników LG M100

Istotnym aspektem wpływającym na prawidłową pracę falowników w obsługiwanych aplikacjach ma ich prawidłowe podłączenie oraz montaż. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zalecenia dotyczące montażu przemienników LG serii M100.

Warunki pracy

 • Temperatura otoczenia: -10 .. +50 stopni Celsjusza,
 • Wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej bez kondensacji,
 • Temperatura przechowywania: -20 .. +65 stopni Celsjusza,
 • Wysokość nad powierzchnią morza: do 1000m n.p.m,
 • Ciśnienie powietrza: 70 .. 106kPa,

Odstępy montażowe

Odstępy montażowe - widok z przodu

Odstępy montażowe – widok z przodu

 

Odstępy montażowe - widok z tyłu i boku

Odstępy montażowe – widok z tyłu i boku

 

Przykłady – prawidłowy i nieprawidłowy montaż

Przykłady montażu falowników LG M100

Przykłady montażu falowników LG M100

Montaż „jeden przy drugim”

Montaż falowników LG M100 jeden przy drugim

Montaż falowników LG M100 jeden przy drugim

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Prawidłowy montaż falowników LG M100 została wyłączona

Softstarty Carlo Gavazzi – Przegląd Ofert

W ofercie softstartów firmy Carlo Gavazzi znajdziemy między innymi softstarty dedykowane do zastosowania w aplikacjach pompowych (seria RSWT), HVAC (serie RSBS, RSBD oraz RSBT), a także softstarty ogólnego przeznaczenia (seria RSGD).

Softstarty Carlo Gavazzi serii RSWT

Zgodnie z tym co zostało napisane we wstępie artykuły ta seria softstartów to urządzenia przeznaczone do zastosowania w aplikacjach pompowych. Urządzenia te posiadają wbudowany algorytm uczenia maszynowego gwarantujący optymalną rampę startu i zatrzymania pompy niezależnie od aktualnego obciążenia.

Softstarty tej serii ponadto charakteryzują się łatwą i szybką konfiguracją, wbudowanym by-pass’em, zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym, a także kompaktowymi wymiarami i zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi.

Softstarty serii RSWT

Softstarty serii RSWT

Serie Softstartów RSBS, RSBD oraz RSBT

Urządzenia tych serii dedykowane są do tego samego typu aplikacji, natomiast różnią się między sobą typem zasilania oraz zakresem dostępnych mocy. Podobnie jak w serii RSWT również w softartach RSBS, RSBD i RSBT zaimplementowano algorytm uczenia maszynowego, który pozwala na ograniczenie prądów rozruchowych sprężarek. Prezentowane serie urządzeń charakteryzują się również kompaktowymi wymiarami oraz brakiem konieczności przeprowadzania konfiguracji przez użytkownika.

Softstarty serii RSBS, RSBD, RSBT

Softstarty serii RSBS, RSBD, RSBT

Softstarty RSGD firmy Carlo Gavazzi

Kolejną serią soft startów w ofercie firmy Carlo Gavazzi są urządzenia grupy RSGD – są to uniwersalne softstarty, które świetnie sprawdzą się w większości typowych aplikacji. Urządzenia te zaprojektowane są do silników 3-fazowych o prądzie do 100A. Podobnie jak opisane wcześniej produkty firmy Carlo Gavazzi również urządzenia tej serii charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi oraz minimalną ilością wymaganych do przeprowadzenie przez użytkownika czynności konfiguracyjnych.

Softstarty serii RSGD

Softstarty serii RSGD

Opublikowano Softstarty | Otagowano | Możliwość komentowania Softstarty Carlo Gavazzi – Przegląd Ofert została wyłączona

Falowniki ODE3 o stopniu ochrony IP66

Seria falowników ODE3 firmy Optidrive została zaprojektowana jako następca popularnej serii ODE2, w związku z czym nie mogło w niej zabraknąć unikalnych na rynku falowników dostępnych w obudowie o stopniu szczelności IP66. Podobnie jak standardowe falowniki o stopniu IP20 urządzenia te dostępne są w wersji z lub bez wbudowanego filtra EMC oraz tranzystora hamowania.

Falowniki ODE3 IP66 z lub bez przełączników

Przełączniki dostępne w falownikach ODE3 IP66Obudowa falowników ODE3 o stopniu szczelności IP66 może ponadto być wykonana w wersji z lub bez przełączników. Wariant obudowy z przełącznikami oznacza się literą „Y” umieszczoną na końcu symbolu przemiennika, zaś wariant bez przełączników literą „X”.

Falowniki dostępne w wariancie „z przełącznikami” posiadają umieszczony na obudowie potencjometr pozwalający w szybki sposób zadawać prędkość obrotową silnika, przełącznik 3-pozycyjny: start-lewo / stop / start-prawo oraz lokalny odłącznik zasilania – izolator.

Ochrona IP66

Stopień szczelności IP66 zapewnia skuteczną i całkowitą ochronę przed wnikaniem kurzu do wnętrza urządzenia oraz odporność na działanie silnego strumienia wody lub zalewanie falą z dowolnego kierunku.

Dzięki odporności na działanie silnego strumienia wody padającego z dowolnego kierunku falowniki Optidrive ODE3 mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcjach maszyn również w strefach mycia wysokociśnieniowego.

Dwa falowniki Optidrive ODE3 o stopniu IP66

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Falowniki ODE3 o stopniu ochrony IP66 została wyłączona

Moduł zwrotu energii do sieci – Yaskawa D1000

W poprzednim artykule opisywaliśmy najważniejsze cechy falownika matrycowego U1000 oferującego funkcję odzysku energii z aplikacji, teraz zaprezentujemy Państwu kolejne urządzenie dostępne w ofercie firmy Yaskawa jakim jest moduł zwrotu energii do sieci – D1000.

Działanie modułu

Moduł D1000 oddaje do sieci odzyskaną np. podczas hamowania energię do sieci zamiast rozpraszać ją w postaci ciepła, takie rozwiązanie przyczynia się nie tylko do zmniejszenia kosztów energii, ale również poprawia wydajność produkcyjną, poprzez umożliwienie skrócenia czasu hamowania.

Przekształtnik na wyjściu oferuje prąd o przebiegu sinusoidalnym z całkowitymi zniekształceniami harmonicznymi <5% oraz współczynnikiem przesuwu fazowego bliskim jedności, dzięki czemu straty w takich elementach jak generatory i transformatory są minimalizowane.

Aplikacje „jeden na jeden”

Przykładami tego typu aplikacji mogą być np. schody ruchome, windy, pompy lub prasy w których napęd falownikowy został połączony z modułem D1000. Energia jest rozdzielana poprzez szynę DC przyczyniając się tym samym do redukcji poboru z sieci energetycznej, redukcji wytwarzanego ciepła oraz zmniejszeniu zajmowanej powierzchni w porównaniu z kilkoma napędami pracującymi w technologii AFE.

Typowe zastosowania D1000

Przykłady najczęstszych zastosowań przekształtników D1000:

 • Hamownie silnikowe,
 • Roboty,
 • Dźwigi i widny,
 • Nawijarki,
 • Schody ruchome,
 • Separatory wirówkowe,
 • Prasy,
 • Mechanizmy mimośrodowe,

Przekształtnik Yaskawa D1000 na pierwszym planie. W tle schody ruchome.

Opublikowano Falowniki | Możliwość komentowania Moduł zwrotu energii do sieci – Yaskawa D1000 została wyłączona