17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Odczyt parametrów silnika oraz napędu – falowniki Danfoss Micro Drive

Odczyt parametrów silnika oraz napędu – falowniki Danfoss Micro Drive

Dzisiaj zajmiemy się grupą parametrów nr „16” z uwzględnieniem podgrup „16-1” oraz „16-2”, które pozwalają na odczyt parametrów informujących o statusie silnika oraz falownika.

Status silnika – „16-1*”

 • Parametr „16-10” – umożliwia wyświetlenie mocy wyjściowej w kW. Zakres: [0-99 kW],
 • Parametr „16-11” – umożliwia wyświetlenie mocy wyjściowej przemiennika w KM. Zakres: [0-99 KM],
 • Parametr „16-12” – wyświetla aktualne napięcie fazy silnika. Zakres: [0,0-999,9 V],
 • Parametr „16-13” – częstotliwość napięcia zasilania silnika. Zakres: [0,0-400,0 Hz],
 • Parametr „16-14” – aktualny prąd podawany na jedną fazę silnika. Zakres: [0,00-1856,00 A],
 • Parametr „16-15” – aktualna częstotliwość silnika, wyrażona procentowo. Wartość zapisana w dwu-bajtowym słowie. Zakres: [-100 – 100%],
 • Parametr „16-18” – parametr ten pozwala na wyświetlenie aktualnego obciążenia termicznego silnika, oszacowanego na podstawie wprowadzonych danych znamionowych silnika. Zakres: [0 – 100%],

Status napędu – „16-3*”

Poza odczytem parametrów podłączonego silnika, falowniki Danfoss Micro Drive FC 51 pozwalają na  odczyt aktualnych informacji o swoim statusie. Są to między innymi takie parametry jak: napięcie w obwodzie pośrednim DC, temperatura radiatora, stan termiczny inwertera, stan sterowania SL i inne. Poniżej znajduje się lista wszystkich parametrów dostępnych w grupie 16-3*:

 • Parametr „16-30” – parametr ten wyświetla aktualne napięcie w obwodzie pośrednim DC. Zakres: [0 – 10000 V],
 • Parametr „16-34” – pozwala odczytać bieżącą temperaturę radiatora. Zakres: [0-255],
 • Parametr „16-35” – podobnie jak w przypadku silnika – parametr „16-18” również ten parametr pozwala na wyświetlenie obliczonego obciążenia termicznego, w odniesieniu do szacowanego obciążenia termicznego. Zakres: [0 – 100%],
 • Parametr „16-36” – prezentuje on ciągły znamionowy prąd inwertera. Zakres: [0,01 – 10000,00 A],
 • Parametr „16-37” – prezentuje maksymalny przerywany prąd inwertera (150%). Zakres: [0,01 – 10000,00 A],
 • Parametr „16-38” – wyświetla numer aktywnego stanu Logicznego Sterownika Zdarzeń (SLC). Zakres: [0-255].
Falownik Danfoss Micro Drive FC 51

Falownik Danfoss Micro Drive FC 51