17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne

Falowniki LG M100 – Zalecenia Instalacyjne

Poniżej przedstawimy listę najważniejszych zaleceń instalacyjnych związanych z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej pracą falowników LG serii M100.

Zalecenia instalacyjne

  • Falownik powinien zostać prawidłowo zamontowany (wg zaleceń instrukcji) przed podłączeniem przewodów,
  • Należy upewnić się czy wewnątrz falownika nie zostały małe metalowe elementy, końcówki przewodów, podkładki śrub itp., które mogą spowodować awarię urządzenia,
  • Dokręcić śruby zaciskowe zgodnie z określonym momentem obrotowym. Pozostawienie przewodów w luźno dokręconych zaciskach może spowodować ich wysunięcie, co może skutkować zwarciem lub uszkodzeniem napędu,
  • Falownik może generować prąd stały płynący w przewodzie ochronnym (tzw. prąd upływu). W związku z tym do zabezpieczenia falownika nie można stosować standardowych wyłączników różnicowo-prądowych typu A lub AC. W przypadku gdy wymagane jest zastosowanie RCD należy zastosować wyłącznik typu B,
  • Należy użyć kabli zasilających i sterujący o odpowiednim przekroju, tak aby spadek napięcia był nie większy niż 2%,
  • Do obwodów mocy należy stosować kable: 600V, 75 st. C,
  • Do obwodów sterujących należy stosować kable: 300V, 75 st. C,
  • Należy upewnić się, czy prawidłowo podłączono przewody sterujące oraz czy nie pozostały na ich końcach zwory,
  • Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych,
Falowniki LG M100

Falowniki LG M100