17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falownik Parker AC10- zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru

Falownik Parker AC10- zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru

Falownik Parker AC10 swoimi parametrami oraz sposobem programowania bardzo przypomina falowniki EURA E-1000, dlatego jeżeli ktoś już wcześniej miał styczność z tymi przemiennikami, powinien bez problemu poradzić sobie z przemiennikami firmy Parker.

Podłączenie potencjometru do falownika nie powinno sprawiać problemu. Podłączamy go pod zaciski „10V”, „GND”, oraz pod zacisk wejścia analogowego „AI1”.

Programowanie – falownik Parker AC10:

Również samo zaprogramowanie falownika by reagował zmianą częstotliwości wyjściowej na sygnał z wejścia analogowego, nie jest skomplikowane. By to zrobić, wystarczy zmiana wartości jednego parametru, mianowicie wartość funkcji „F203” należy ustawić na „1”.

Teraz krok po kroku opiszę, jak należy zmienić tą wartość:

  1. Jednokrotnie naciskamy przycisk „M”, na klawiaturze falownika,
  2. Strzałką w górę przechodzimy od funkcji „F100”, do funkcji „F203”,
  3. Przyciskiem „E” przechodzimy do edycji wartości funkcji,
  4. Naciskając strzałkę w górę, zmieniamy wartość funkcji z „0” na „1”,
  5. Przyciskiem „E” zatwierdzamy wybór,
  6. Naciskamy przycisk „M” do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się pulsująca wartość częstotliwości zadanej.

Od tego momentu, za pomocą potencjometru możemy zmieniać częstotliwość falownika.

Falownik Parker ac10 i zadawanie częstotliwości

Falownik Parker AC10 z podłączonym potencjometrem