17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Danfoss panel operatorski LCP – obsługa – część 2

Danfoss panel operatorski LCP – obsługa – część 2

W pierwszej części artykułu „Danfoss panel operatorski LCP – obsługa – część 1” omówiliśmy znajdujące się na panelu LCP takie grupy funkcyjne jak grupa wyświetlacza oraz przycisk „Menu”. W dzisiejszej części zajmiemy się omówieniem grupy przycisków nawigacyjnych, funkcyjnych oraz lampek sygnalizacyjnych.

Grupa funkcyjna – przyciski nawigacyjne

Na panelu LCP znajdują się w sumie 4 przyciski wchodzące w skład tej grupy – są to:

  • Przycisk „Back” – który pozwala na powrót do wcześniejszego kroku oraz poprzedniego poziomu w strukturze menu,
  • Przyciski – strzałki góra / dół – umożliwiają one przechodzenie pomiędzy grupami parametrów, parametrami oraz zmienianie wartości parametrów,
  • Przycisk „OK” – zatwierdza wybór parametru oraz akceptuje wprowadzone zmiany wartości parametrów,

Grupa funkcyjna – przyciski funkcyjne

Poza przyciskami nawigacyjnymi na panelu LCP zostały umieszczone także trzy przyciski funkcyjne, a w modelu panelu LCP12 również potencjometr.

  • Przycisk funkcyjny „Hand On” – jego naciśnięcie pozwala na przejście falownika w tryb sterowania za pomocą panelu LCP,
  • Przycisk funkcyjny „Off / Reset” – naciśnięcie tego przycisku skutkuje zatrzymaniem silnika, z wyjątkiem sytuacji gdy przetwornica znajduje się w trybie alarmowym – wówczas jego naciśnięcie powoduje reset napędu,
  • Przycisk funkcyjny „Auto On” – przycisk ten służy do przełączenia falownika Danfoss w tryb sterowania za pomocą zacisków lub odpowiedniego protokołu komunikacyjnego,
  • Potencjometr – jak już wspomniałem w modelu LCP12 dostępny jest wbudowany potencjometr, który w zależności od aktualnego trybu pracy falownika może pełnić różne funkcje. W trybie „Auto” potencjometr ten pełni rolę dodatkowego programowalnego wejścia analogowego, zaś w trybi „Hand On” służy on do ustawiania lokalnej wartości zadanej,

Grupa funkcyjna – lampki sygnalizacyjne

Poza przyciskami i wyświetlaczem na panelu LCP umieszczone są również 3 diody sygnalizacyjne informujące o aktualnym statusie pracy przetwornicy.

  • Dioda zielona – falownik włączony,
  • Dioda żółta – ostrzeżenie,
  • Dioda czerwona – alarm,
Panel LCP Danfoss - grupy funkcyjne

Panel LCP Danfoss – grupy funkcyjne