17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falowniki aplikacje: Wentylacja garażu podziemnego

Falowniki aplikacje: Wentylacja garażu podziemnego

Seria artykułów z cyklu „Falowniki aplikacje” ma na celu przybliżyć użytkownikom falowników zarówno te najpopularniejsze zastosowania falowników w aplikacjach pompowo-wentylacyjnych, w branży HVAC, do sterowania przenośników taśmowych itp., jak również w serii artykułów „Falowniki aplikacje” będą z czasem pojawiały się wpisy prezentujące zastosowania falowników w autorskich projektach, nietypowych maszynach i liniach produkcyjnych.

Specyfikacja aplikacji – wentylacja garażu podziemnego:

Do wentylacji garażów podziemnych wykorzystywane są wentylatory sterowane przez falowniki, które w zależności od zawartości spalin w powietrzu zwiększają lub zmniejszają wydajność pracy wentylatorów lub włączają / wyłączają określone wentylatory. Generalnie dąży się do tego by uzyskać jak największą wymianę powietrza przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, a ponadto by wszystkie wentylatory zużywały się równomiernie – tj. by każdy z nich miał podobną ilość przepracowanych godzin.

Do sterowania całym systemem wykorzystuje się sterownik PLC, który z wykorzystaniem podłączonych czujników przetwarza sygnały zewnętrzne takie jak stężenie spalin w powietrzu i na podstawie tych danych realizuje zaprogramowany algorytm sterowania – wysyła sygnały sterujące do poszczególnych falowników tak by uruchomić określone grupy wentylatorów z wymaganą wydajnością.

Sterownik programowalny jest również połączony z centralką pożarową, przez co w momencie otrzymania sygnału o wykryciu pożaru uruchamia algorytm sterowania przewidziany dla takiej sytuacji – może to być np. uruchomienie wszystkich wentylatorów i ich praca z pełną mocą.

Ponadto tak zbudowany system musi być odporny na uszkodzenie lub wystąpienie błędów w falowniku(-ach) w nim pracujących. Dlatego w sterownikach PLC sterujących wentylacją w garażach podziemnych należy również przewidzieć wariant pracy obejściowej (tzw. bypass), w której po wykryciu uszkodzenia przemiennika częstotliwości sterownik uruchomi wentylator z jego pominięciem.

Falowniki aplikacje - przykład wykorzystania falownika w wentylacji garażu podziemnego

Wentylacja garażu podziemnego