17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Montaż mechaniczny falowników Yaskawa J1000

Montaż mechaniczny falowników Yaskawa J1000

Falowniki Yaskawa serii J1000 mogą być montowane pojedynczo (Single Drive Installation) lub w konfiguracji kilku falowników montowanych obok siebie (Multiple Drive Instalation). Zanim jednak przejdziemy do różnic pomiędzy tymi dwoma sposobami montażu, zachęcam do zwrócenia uwagi na poniższą grafikę:

Falowniki Yaskawa J1000 - prawidłowa pozycja montażu

Falowniki Yaskawa J1000 – prawidłowa pozycja montażu (Źródło: Yaskawa AC Drive-J1000 – Technical Manual)

Grafika ta prezentuje prawidłową (A) oraz nieprawidłową (B) orientację montowanego falownika. Falowniki Yaskawa należy montować zgodnie z przykładem pokazanym na rysunku oznaczonym literą „A” – wentylatorem do góry.

Falowniki Yaskawa J1000 – montaż pojedynczy

Podczas montażu pojedynczego napędu Yaskawa serii J1000 pomiędzy nim, a otaczającymi go elementami należy zachować następujące odległości oraz zapewnić właściwy kierunek przepływu powietrza:

  • A – minimalnie 30mm,
  • B – właściwy kierunek przepływu powietrza,
  • C – minimalnie 100mm,
Falowniki Yaskawa J1000 - montaż pojedynczy

Falowniki Yaskawa J1000 – montaż pojedynczy (Źródło: Yaskawa AC Drive-J1000 – Technical Manual)

Falowniki Yaskawa J1000 – montaż obok siebie

W przypadku montażu kilku falowników Yaskawa obok siebie muszą zostać zachowane następujące odległości pomiędzy falownikami oraz pomiędzy falownikami a elementami zewnętrznymi. Podobnie również jak w przypadku montażu pojedynczego musi zostać zapewniony odpowiedni kierunek przepływu powietrza.

  • A – linia określająca wysokość montażu przemienników,
  • B – minimalnie 30mm,
  • C – minimalnie 100mm,
  • D – właściwy kierunek przepływu powietrza,

Odległość falowników od siebie powinna wynosić 2mm oraz dodatkowo należy zmienić wartość parametru „L8-35” określającego sposób montażu przemienników na wartość „1” – „Montaż Side-by-Side”.

Falowniki Yaskawa J1000 - montaż side-by-side

Falowniki Yaskawa J1000 – montaż side-by-side (Źródło: Yaskawa AC Drive-J1000 – Technical Manual)