17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Falowniki Yaskawa J1000 – panel operatorski i jego obsługa

Falowniki Yaskawa J1000 – panel operatorski i jego obsługa

Panel operatorski w falownikach serii J1000 firmy Yaskawa został tak zaprojektowany, aby jak najbardziej skrócić i ułatwić proces programowania oraz obsługi tych przemienników. Zostały na nim umieszczone przyciski służące do programowania oraz uruchamiania i zatrzymywania falownika, czytelny wyświetlacz LED oraz diody wskazujące aktualny stan falownika.

Yaskawa J1000 – wyświetlacz

 • Wyświetlacz – umożliwia obserwację aktualnej częstotliwości pracy falownika, częstotliwości zadanej, numeru nastawianego parametru itp.,
Falowniki Yaskawa J1000 - wyświetlacz LED

Falowniki Yaskawa J1000 – wyświetlacz LED

Yaskawa J1000 – przyciski

 • Przycisk ESC – przycisk powrotu do poprzedniego menu falownika,
 • Przycisk RESET – w przypadku wystąpienia błędu przycisk ten umożliwia jego skasowanie, zaś w czasie programowania jego naciśnięcie skutkuje przesunięciem kursora w prawo,
 • Przycisk RUN – pozwala na uruchomienie falownika w trybie „lokalnym”. Dioda umieszczona w tym przycisku świeci wówczas, kiedy falownika napędza silnik, miga podczas zwalniania, aż do zatrzymania lub wówczas kiedy zadana częstotliwość wynosi 0Hz,
 • Przyciski „strzałka w górę” oraz „strzałka w dół” – służą do przechodzenia pomiędzy parametrami, zmieniania ich wartość oraz np. nastawiania częstotliwości,
 • Przycisk STOP – zatrzymuje przemiennik częstotliwości,
 • Przycisk ENTER – pozwala na wybieranie odpowiednich trybów falownika, parametrów oraz do zatwierdzania wprowadzonych ustawień,
 • Przycisk wyboru LO/RE – umożliwia przełączanie sposobu sterowania przemiennikiem częstotliwości, który oferuje dwa tryby – sterowanie lokalne (LOCAL) oraz sterowanie zdalne (REMOTE). W przypadku gdy przemiennik pracuje w trybie lokalnym dioda LED świeci,
Falowniki Yaskawa J1000 - przyciski

Falowniki Yaskawa J1000 – przyciski

Yaskawa J1000 – diody led

 • Dioda LED ALM – dioda ta miga, wówczas gdy falownik znajduje się w stanie alarmu, zaś po wystąpieniu usterki i wyłączeniu wyjścia falownika dioda ALM świeci,
 • Dioda LED REV – w przypadku pracy silnika z kierunkiem obrotów przeciwnym dioda REV świeci, w przypadku pracy z kierunkiem zgodnym nie świeci,
 • Dioda LED DRV – świeci gdy przemiennik jest gotów do sterowania silnikiem, zaś gdy falownik znajduje się w trybie weryfikacji, konfiguracji oraz ustawiania parametrów nie świeci,
 • Dioda LED FOUT – gdy na ekranie falownika wyświetlana jest wartość częstotliwości dioda świeci, w każdym innym przypadku, gdy na ekranie wyświetlane są inne wartości dioda FOUT nie świeci,
Falowniki Yaskawa J1000 - diody LED

Falowniki Yaskawa J1000 – diody LED