17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych

Konserwacja i Serwis Falowników oraz Innych Urządzeń Elektrycznych

Każda konserwacja lub naprawa urządzeń elektrycznych powinna być przeprowadzona przez osobę do tego przygotowaną, a więc elektryka. Pod wieloma względami konserwacja i naprawa różnych urządzeń jest znacznie bardziej niebezpiecznym zajęciem niż montaż danego urządzenie elektrycznego.

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się wymieniać żarówkę bez wyłączenia prądu w danej odnodze sieci. Dopóki wyłącznik światła sprawnie przerywa obwód, nic nam się od tego nie dzieje, ale gdyby uległ on uszkodzeniu, moglibyśmy poważnie ucierpieć. To przykład może trochę zbyt przerysowany, ale doskonale pokazuje to, co tak naprawdę decyduje o bezpieczeństwie konserwacji – aby przebiegła ona pomyślnie, trzeba odłączyć prąd w całym odcinku sieci.

Niekiedy z różnych powodów nie jest to możliwe i wówczas elektryk musi usterkę naprawić w taki sposób, aby nie doznać porażenia. Ponieważ wiele napraw, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, odbywa się pod presją czasu, ryzyko jest dość poważne. To samo dotyczy konserwacji urządzeń – pod presją czasu łatwo o błąd, a każdy błąd popełniony na instalacji elektrycznej może mieć tragiczne skutki.

I tutaj właśnie wyjaśnić się powinno, dlaczego elektryk jest jedyną osobą, która konserwacji i napraw może dokonywać. Chodzi o to, że jest on technicznie lepiej przygotowany, z wieloma czynnikami się już zetknął i wie, jak w danej sytuacji postąpić. To bardzo ważne, zwłaszcza kiedy przełożeni nalegają na jak najszybsze ukończenie prac. Ważne jest też to, że po każdej konserwacji czy naprawie wykonuje się próbę sieci, taki odpowiednik włączenia światła po wymianie żarówki. Chodzi nie tylko o to, aby sprawdzić, czy urządzenie działa, ale także czy nie zmieniły się parametry jego pracy. W przypadku żarówki takich zmian nie zauważymy, ale gdybyśmy przy jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym zmienili kabel miedziany na aluminiowy, mogłoby dojść do zmiany parametrów przepływającego prądu, w związku z czym samo urządzenie mogłoby ulec awarii, nawet zrazu niewidocznej, ale której skutki w przyszłości mogłyby być poważne. Tu wracamy do zagadnienia przeglądów technicznych, które też mają na celu właśnie ochronę przed takimi wypadkami.

Konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych w wielu przypadkach w gruncie rzeczy niewiele różnią się od montażu nowych urządzeń, a to znów kieruje nas prosto do elektryka, jako jedynej osoby, która ma uprawnienia do dokonania takich modyfikacji. Na koniec warto dodać, że wielu urządzeń nie można uruchomić, jeśli pod formularzem konserwacji nie ma pieczątki i podpisu elektryka.