17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych dla zasilania z falownika

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem dopuszczalnych długości przewodów silnikowych w przypadku zasilania tych urządzeń z przetwornic częstotliwości (falowników). Tematem tym zajmiemy się na podstawie informacji zawartych w instrukcji falowników Mitsubishi serii FR-D700.

Długość przewodów z zależności od ich rodzaju

Zamieszczone poniżej zestawienie, w którym w zależności od mocy przetwornicy oraz ustawionej częstotliwości nośnej podaliśmy maksymalna długość przewodów silnikowych obowiązuje dla przewodów nieekranowanych. W przypadku zastosowania przewodów ekranowanych długość tą należy podzielić przez dwa.

Długość przewodów – Falowniki zasilane 1-fazowo 1x200V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 500m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D720S-008SC: długość do 20m,
 • Model FR-D720S-014SC: długość do 100m,
 • Model FR-D720S-025SC: długość do 200m,
 • Model FR-D720S-042SC: długość do 300m,
 • Model FR-D720S-070SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Długość przewodów – Falowniki zasilane 3-fazowo 3x400V:

Częstotliwość nośna poniżej 1kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 500m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Częstotliwość nośna poniżej od 2 do 14,5kHz:

 • Model FR-D740-012SC: długość do 30m,
 • Model FR-D740-022SC: długość do 100m,
 • Model FR-D740-036SC: długość do 200m,
 • Model FR-D740-050SC: długość do 300m,
 • Model FR-D740-080SC: długość do 500m,
 • Kolejne modele: długość do 500m,

Zasilanie wielu silników z jednego falownika

W przypadku pracy wielo-silnikowej należy zwrócić uwagę że łączna dopuszczalna długość przewodów silnikowych nie może przekroczyć podanych powyżej wartości. Przy podłączeniu więcej niż jednego silnika do przemiennika częstotliwości należy dodać do siebie długości poszczególnych przewodów silnikowych i sprawdzić czy mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.

Dopuszczalne długości przewodów silnikowych.